Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 wordt ons nieuwe privacybeleid van kracht, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming).

Verantwoordelijke entiteit (de eigenaar)

Moosite S.L.
Calle Fuencarral nr. 123, 8º B
28010 Madrid (Spanje)
Tel..: +34 600 97 20 67 (geen ondersteuningslijn)
e-mail: soporte @ minijuegos.com

Algemeen

Deze Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over wat voor soort persoonlijke gegevens wij verzamelen om onze aanbiedingen en internetspeldiensten te kunnen aanbieden, en hoe deze gegevens worden verwerkt en behandeld. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons.

Je gegevens zijn beveiligd tegen misbruik en verlies. Wij hebben de organisatorische en technische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze interne en externe medewerkers deze instructies met betrekking tot gegevensbescherming opvolgen.

Deze Privacy Policy bevat transparante informatie om ervoor te zorgen dat de natuurlijke personen die onze webpagina bezoeken en onze consumenten naar behoren worden geïnformeerd over het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over een natuurlijke of identificeerbare persoon (d.w.z. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of e-mailadres).

Op Minipay.com verzamelen we de volgende persoonlijke informatie wanneer een gebruiker zich registreert en gebruik maakt van onze Service: Naam, achternaam (-namen), e-mail, geslacht, geboortedatum, IP-adres en enkele niet-persoonlijke gegevens, zoals lokale flashinformatie en statistische gegevens (browser, OS, URL die doorverwezen is naar onze site, datum en tijd).

De gegevens die u aan Minispelletjes.com verstrekt zijn opgenomen in onze bestanden die zijn geregistreerd bij de Spaanse gegevensbeschermingsdienst (hieronder "AEPD"). De AEPD is belast met het toezicht op de naleving van de Spaanse wet op de privacy en bescherming van gegevens en het garanderen van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

U kunt ons online aanbod gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken, maar voor bepaalde diensten kunnen deze gegevens nodig zijn, zoals spel- en concurrentieregistraties.

Wettelijke basis en doel van de gegevensverwerking

We verzamelen persoonlijke informatie met de onderstaande doeleinden:

 • online aanbieding en naleving van het contract volgens onze Servicevoorwaarden.
 • Het toestaan van de juiste identificatie als gebruiker en het verlenen van toegang tot de diensten en mobiele apps die door de Eigenaar beschikbaar worden gesteld via de gegevens die de gebruiker heeft ingevoerd bij het invullen van zijn website en/of spelregistratie.
 • Het aanbieden van hulp bij het invoeren van persoonlijke informatie om een aanvraag te doen.
 • Het proces succesvol afronden wanneer persoonlijke gegevens worden ingevoerd om de Diensten te gebruiken en/of te betalen.
 • het gebruik van deze informatie voor zover toegestaan door de wet en de toestemming van de Gebruiker via de Eigenaar en/of advertenties van derden, marktonderzoek en/of statistieken.
 • voldoen aan wettelijke voorschriften, bijzondere opslagvereisten.

Wij verwerken ook gebruikersgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Diensten of voor de facturering ervan. Dit heeft met name betrekking op spelprocessen, spelscores en informatie over het gebruik en de betaling van diensten. Wij gebruiken uw gegevens ook om met u te communiceren. Dit omvat in het bijzonder het verlenen van assistentie en ondersteuning en het verstrekken van belangrijke contractinformatie. Onder voorbehoud van uw toestemming houden wij u op de hoogte van nieuws, evenementen en promoties via e-mail.

Gegevensbescherming tijdens het sollicitatieproces

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van aanvragers om aanvragen te verwerken, die worden opgeslagen bij het sluiten van een overeenkomst om de relatie uit te voeren. De wettelijke voorschriften worden hier in acht genomen. In het geval van een afwijzing wordt de aanvraagdocumentatie uiterlijk na twee maanden verwijderd. Een uitzondering hierop is bijvoorbeeld als wij de aanvraagdocumenten als bewijs moeten bewaren in een gerechtelijke procedure of als er andere legitieme belangen bestaan. Wij zullen uw toestemming vragen als wij de aanvraagdocumenten voor een langere periode in onze pool van aanvragers bewaren, voor zover de wet dit toestaat.

Financiële informatie

Om sommige diensten, met name betalingsprocedures, met succes af te ronden, mag de gebruiker diensten van derden gebruiken die geen verband houden met Moosite, S.L. (Paypal, Toditocash, PaySafeCard, enz.). Deze derde partijen zijn wettelijk verplicht om op een veilige en vertrouwelijke manier om te gaan met de persoonlijke gegevens van de gebruiker. De procedures met betrekking tot de kredietkaart van de gebruiker en/of andere persoonlijke informatie met betrekking tot betalingen zullen dan ook rechtstreeks door deze derde partijen worden verwerkt, zodat Moosite, S.L. geen toegang heeft tot de kredietkaartgegevens van de gebruiker en/of de andere gebruikte betalingssystemen. Voor dergelijke doeleinden wordt u geadviseerd om de voorwaarden van de dienstverlener te lezen alvorens een betalingsproces te starten. Indien u niet akkoord gaat met de daarin vermelde voorwaarden, verzoeken wij u niet verder te gaan met de betaling.

De informatie die wordt verzameld om een succesvolle Minicoin-aankoop af te ronden, wordt vervolgens rechtstreeks door de verantwoordelijke derde partij van de geselecteerde betaalgateway ingevoerd en verzonden. Moosite, S.L. zal in geen geval toegang hebben tot de betalingsgegevens. Moosite, S.L. zal alleen toegang hebben tot het bedrag dat door de gebruiker is gestort om het geld te ruilen voor Minicoins.

De derden die eigenaar zijn van de ter beschikking gestelde betaaldiensten zijn hiervoor exclusief verantwoordelijk. Moosite, S.L. neemt absoluut geen plaats in dergelijke operaties; daarom wordt u geadviseerd om de voorwaarden van de dienstverlener te lezen alvorens een betalingsproces te starten. In dergelijke gevallen wordt Moosite, S.L. beschouwd als een derde partij die geen verband houdt met dergelijke processen.

Cookies en verzameling van logbestanden

In het kader van het gebruik van onze websites, forums en spelletjes verzamelt de Eigenaar de volgende niet-persoonlijke informatie::

 • IP-adressen, tijd en datum.
 • Cookies, lokale flash data.
 • Statistische informatie zoals gebruikte browser, besturingssysteem, omleidende URL, datum, tijd, gebruikte pagina's, totale tijd van gebruik, frequentie van gebruik.

Deze gegevens worden gebruikt in statistische analyses voor anonieme gegevensrecords en nooit voor persoonlijke doeleinden.

IP-adressen en de bijbehorende internetinformatie worden in het kader van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de opslag van gegevens voor een periode van maximaal zes maanden opgeslagen. Bovendien worden deze opgeslagen om de gegevens te beveiligen en de stabiliteit en betrouwbaarheid van ons systeem te garanderen. In specifieke situaties kan de eigenaar ook uw IP-adres en de bijbehorende internetinformatie gebruiken om het gebruik van meerdere accounts voor frauduleuze doeleinden op te sporen en te stoppen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar toestemming vragen voor dergelijk gebruik binnen het kader van de relevante spelvoorwaarden.

Cookies Autorisatie:

Naast het feit dat dit in de Privacyverklaring is vermeld, willen wij u er uitdrukkelijk op wijzen dat wij het gebruik van cookies gebruiken om het gebruik van onze Portal en Spelletjes en Diensten te optimaliseren, met name wat betreft de gebruikerservaring. Door het accepteren van CGC geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van cookies.

Voor alle aanvullende vragen over cookies, zie ons Cookiebeleid in onze Webage (http://www.minispelletjes.com/support/cookies)

.
Hoe kunt u het gebruik van cookies voorkomen of cookies verwijderen?

U kunt het opslaan van cookies via uw browserinstellingen uitschakelen en de in uw browser opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Houd er echter rekening mee dat deze online dienst niet of slechts in beperkte mate kan functioneren zonder het gebruik van cookies.

Bovendien dient u er rekening mee te houden dat tegenstrijdigheden tegen het aanmaken van gebruiksprofielen gedeeltelijk werken door middel van opt-out cookies. Als u alle cookies verwijdert, kan een tegenstrijdigheid dus niet meer in aanmerking worden genomen en moet deze opnieuw bij u worden verzameld.

Gegevensoverdracht en dienstverleners

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de Eigenaar zal deze niet aan derden bekendmaken, tenzij de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wij kunnen echter door de wet verplicht worden om uw gegevens in bepaalde situaties aan een onderzoeksinstantie te verstrekken.

In dergelijke gevallen vindt de overdracht alleen plaats binnen het kader dat wordt vereist door de algemene verordening inzake gegevensbescherming in artikel 11:

.
 • De betrokken persoonsgegevens worden alleen aan een derde partij verstrekt om legitieme procedures met betrekking tot de Eigenaar en de Gebruiker af te ronden, en alleen nadat de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • De bovengenoemde uitdrukkelijke toestemming is onder deze omstandigheden niet nodig:
  • Wanneer de openbaarmaking is toegestaan door de wet.
  • Wanneer de betreffende gegevens zijn verzameld uit publiek beschikbare bronnen.
  • Wanneer de behandeling verband houdt met een vrije en legitieme aanvaarding van een rechtsverhouding waarvan de ontwikkeling, naleving en/of controle een verbinding met registers van derden impliceert.
  • Wanneer de geadresseerde van de mededeling een ombudsman is, de overheid en/of de rechters of de rechtbank in de uitoefening van de hun toegewezen functies.
 • De toestemming is ongeldig wanneer voor communicatie met persoonsgegevens van derden de gegeven informatie niet voldoende wordt geacht voor de gebruiker om volledig inzicht te krijgen in het doel waarvoor hun gegevens worden gecommuniceerd of in de activiteiten van de betrokken derde partij.

Wij eisen van derden dat zij bepaalde diensten op naam van de Eigenaar aanbieden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, betalingsprocessen via externe gateways (Paypal, Toditopagos, etc.). In dergelijke gevallen worden uw gegevens ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden en voor de ontwikkeling en verbetering van de spellen van de Eigenaar. De hierboven genoemde derden zijn wettelijk verplicht om uw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen en kunnen deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van hun diensten. De externe aanbieders zijn alleen bevoegd om de persoonlijke gegevens van de gebruiker in online-aanbiedingen te verwerken met inachtneming van de specifieke instructies van de eigenaar.

Periode van opslag/behoud

De Eigenaar slaat uw gegevens op zolang dit nodig is voor de levering van onze online service en de bijbehorende diensten, of als we een legitiem belang hebben bij de verdere opslag ervan. In alle andere gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, met uitzondering van de gegevens die wij eventueel moeten bewaren in overeenstemming met contractuele of wettelijke vereisten (d.w.z. fiscale of commerciële doeleinden, d.w.z. facturen). Contractuele bewaartermijnen kunnen ook voortvloeien uit contracten met derden (d.w.z. eigenaren van auteursrechten en aanvullende auteursrechten). Wij zullen alle gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, blokkeren tot het einde van de betreffende periode..

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als u echter de IP-optie Anonymize op deze website activeert, zal Google het einde van uw IP-adres verwijderen, zodat het u alleen kan lokaliseren zoals binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere leden van de Europese Economische Ruimte. Slechts in zeldzame gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. De exploitant van deze website zal de informatie die door middel van interessevolle reclame wordt verzameld, evenals gegevens van externe bezoekers (bijv. leeftijd, geslacht en interesses) gebruiken voor de evaluatie, om meer te weten te komen over de gebruikers van de website. Er worden in dit geval geen persoonlijke gegevens gebruikt, alleen een statistische evaluatie van anonieme gegevensreeksen wordt uitgevoerd. Google zal uw IP-adres zoals dat door Google Analytics wordt doorgegeven, niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar let erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen en analyseren van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google verbieden door de browser-plugin op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. Als u de analyse van uw demografische of op interesses gebaseerde informatie wilt aanpassen of voorkomen, kunt u de weergave van de advertenties van Google Analytics uitschakelen en de advertenties in het Google Display Network aanpassen: https://www.google.com/settings/ads

.

Als u de website bezoekt via een mobiel apparaat (smartphone, tablet, enz.) kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google door op een aparte link in het weergegeven dialoogvenster te klikken.

Online Behavioral Advertising

De reclame op onze websites wordt geoptimaliseerd op basis van uw voorspelde interesses door het verzamelen en verwerken van anonieme gegevens over uw gebruik van de website. Om dit te doen, plaatsen externe bedrijven cookies op uw computer om gebruikersgegevens te verzamelen onder de naam van de Eigenaar, bijvoorbeeld bij het surfen op de webpagina's van de Service of bij het klikken op een add. Dit stelt de Eigenaar in staat om het gebruik van online advertenties te analyseren en u te voorzien van advertenties die voor u interessant zouden kunnen zijn en die overeenkomen met uw persoonlijke voorkeuren (Online Behavioral Advertising). Er worden geen persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres enz. verzameld. IP-adressen worden anoniem gehouden, zodat ze niet kunnen worden toegewezen aan een specifieke persoon.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van Online Gedragsreclame, kunt u het plaatsen van cookies op uw computer blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen, zodat deze geen cookies accepteert.

Toegestaan wordt dat andere derde partijen, d.w.z. mediabureaus, cookies gebruiken om het gebruik van onlinereclame te analyseren en om reclame op onze Website weer te geven die voor u interessant zou kunnen zijn door uw persoonlijke voorkeuren te analyseren. Bovendien zou dit klanten met reclame in staat moeten stellen om hun doelpubliek nauwkeuriger te bereiken zonder grote verspilling. Voor dit doel kunnen bijvoorbeeld gebruikersstatistieken anoniem worden samengesteld en kunnen de gegevens worden gebruikt voor marktonderzoeksdoeleinden, zonder deze informatie te herleiden naar een specifieke persoon.

Social Media Plugins
Facebook

Op de website staan verschillende Facebook-links. Deze website wordt uitsluitend geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

In het kader van onze internetpresentatie zijn deze links herkenbaar aan het Facebook-logo of aan de zinsnede "Like" (er worden geen Facebook-plugins gebruikt).

Als een gebruiker op een van deze links klikt, worden de Facebook-plugins geactiveerd en wordt een directe verbinding met een Facebook-server tot stand gebracht via de user fs browser.

Op voorwaarde dat de gebruiker tijdens zijn bezoek aan onze website op een van de bovengenoemde links klikt en op zijn persoonlijke Facebook-account is ingelogd, wordt de informatie doorgestuurd naar Facebook dat de gebruiker onze website heeft bezocht. Facebook kan uw bezoek aan de website koppelen aan uw account. Facebook kan uw bezoek aan de website koppelen aan uw account.

Deze gegevens worden overgebracht naar en opgeslagen door Facebook. Om dit te voorkomen, moet de gebruiker uitloggen uit zijn account voordat hij op de link klikt. De functies die door Facebook in de links zijn opgenomen, met name de overdracht van gegevens en gebruikersinformatie, worden niet geactiveerd door het bezoeken van onze website, maar door het aanklikken van de bijbehorende links.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling via Facebook, de verwerking en het gebruik van deze gegevens, alsmede uw rechten en persoonlijke instellingen met betrekking tot de bescherming van de privacy kunt u vinden in de sectie Privacy-instellingen van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

.

Voor verdere vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van individuele gebruikersgegevens en, met betrekking tot het openbaar maken, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook Connect

De eigenaar biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze diensten via Facebook Connect. Om dit te doen, wordt u doorgestuurd naar Facebook, waar u kunt inloggen met uw Facebook-gebruikersgegevens. Uw Facebook-account wordt dan gekoppeld aan onze diensten. Afhankelijk van uw Facebook-instellingen kan door het koppelen van uw account de volgende gegevens aan ons worden doorgegeven en/of door de Eigenaar worden opgehaald: naam, geboortedatum en e-mailadres.

Wij zullen deze informatie alleen gebruiken voor identificatiedoeleinden en contractverwerking. Voor meer informatie over Facebook Connect en de privacy-instellingen verwijzen wij u naar het Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.

.
Google Plus

De website maakt ook gebruik van de Google Plus "+1" link, die wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). De link is te herkennen aan het "+1"-symbool tegen een witte of gekleurde achtergrond.

Als de gebruiker een van onze webpagina's met een dergelijke link opent, maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met een Google-server. De inhoud van de "+1"-link wordt rechtstreeks naar de browser van de gebruiker gestuurd, die deze inhoud vervolgens in de webpagina integreert. De eigenaar heeft dus geen enkele controle over de gegevens die Google via de link verzamelt, maar verwacht dat de IP-adressen van de gebruiker worden verzameld.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling via Google, de verwerking en het gebruik van deze gegevens, alsmede uw rechten en persoonlijke instellingen met betrekking tot de bescherming van de privacy vindt u in de Google-privacyinstellingen onder https://developers.google.com/+/web/buttons-beleid

.

Als een gebruiker lid is van Google Plus en niet wenst dat zijn of haar gegevens via onze website worden verzameld en aan zijn of haar opgeslagen ledengegevens worden gekoppeld, moet hij of zij zich voor het bezoek aan onze websites afmelden bij zijn of haar Google Plus-account.

Twitter

De website maakt ook gebruik van de Twitter-functie, die wordt beheerd door Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten ("Twitter"). Deze links zijn te herkennen aan het blue bird logo.

Als de gebruiker een van onze webpagina's met een dergelijke link opent, maakt de browser van de gebruiker een directe verbinding met een Twitter-server. De inhoud van de genoemde links wordt direct naar de browser van de gebruiker gestuurd, die deze inhoud vervolgens in de webpagina integreert. De eigenaar heeft dus geen enkele controle over de gegevens die Twitter via de link verzamelt, maar verwacht dat de IP-adressen van de gebruiker worden verzameld.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling via Twitter, de verwerking en het gebruik van deze gegevens, alsmede uw rechten en persoonlijke instellingen met betrekking tot de bescherming van de privacy zijn te vinden in het privacybeleid van Twitter:

.

https://twitter.com/tos#update

Als een gebruiker een Twitter-gebruiker is en niet wenst dat zijn gegevens via onze website worden verzameld en aan zijn opgeslagen Twitter-gebruikersgegevens worden gekoppeld, moet de gebruiker zich voor het bezoek aan onze websites uitloggen uit zijn Twitter-account.

Mobiele apps

De apps van de eigenaar worden geleverd via verschillende app- en softwareplatforms, waaronder de Apple App Store, de Google Play Store en sociale netwerken zoals Facebook. Als u zich toegang verschaft tot het platform of het sociale netwerk, zich registreert of er gebruik van maakt, kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt door het betreffende platform of sociale netwerk waarop de Eigenaar in principe geen invloed heeft. U vindt alle relevante informatie in het privacybeleid of de privacyverklaring van elk platform of sociaal netwerk.

IT beveiliging

Met de hulp van een IT-beveiligingsaanbieder verzamelen en verwerken wij anoniem specifieke gegevens over de kenmerken van het door de gebruiker gebruikte eindapparaat ("apparaatspecifieke gegevens"), ruwe gegevens van de TCP/IP-verbinding en gegevens over het gebruik van onze website met behulp van zogenaamde cookies en trackingtechnologie om misbruik van onze diensten te voorkomen.

Initieel wordt het IP-adres ook verzameld en verwerkt, maar dan gecodeerd binnen enkele seconden. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen. De informatie wordt bij de IT-beveiligingsleverancier opgeslagen in een database ter voorkoming van fraude.

Als de gebruiker op onze website een contract onder bezwarende title afsluit of als het sluiten van een contract onder bezwarende title dichterbij komt (d.w.z. aan het begin van het afrekenproces), halen we een risico-evaluatie over het eindapparaat dat u gebruikt uit de database van de IT-beveiligingsaanbieder fs die daar is opgeslagen.

De risico-evaluatie wordt (maar niet uitsluitend) gebruikt als basis voor de beslissing of er een overeenkomst onder bezwarende title kan worden gesloten.

Indien het onder onze aandacht komt dat een gebruiker misbruik maakt of heeft geprobeerd te maken van onze diensten, zullen wij de verzamelde gegevens ook doorgeven aan de IT-beveiligingsleverancier. In dit proces worden echter alleen apparaatspecifieke gegevens, en geen persoonlijke gegevens, doorgegeven..

Rechts van herroeping, verwijdering van gegevens

Als de Gebruiker de Eigenaar toestemming heeft gegeven om persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

De Eigenaar verwijdert uw persoonlijke gegevens voor zover deze niet meer nodig of vereist zijn, of indien u hebt verzocht om de verwijdering van deze gegevens. Houd er rekening mee dat gegevens niet kunnen worden verwijderd als er wettelijke of andere vereisten zijn om de gegevens op te slaan, of als we ze nodig hebben om onze diensten te factureren.

Informatie over gegevensbescherming, het bekijken van informatie en het corrigeren, verwijderen en blokkeren van gegevens

Voor algemene vragen over deze privacyverklaring en gegevensbescherming, of als u uw privégegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen wilt opvragen, corrigeren, blokkeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of per post, onder vermelding van uw gebruikers-ID, gebruikersnaam, e-mailadres en, indien van toepassing, uw spel via https://ayuda.minijuegos.com/hc/es/articles/115000091992-Quiero-eliminar-mi-cuenta. U kunt rechtstreeks contact met ons of de verantwoordelijke voor gegevensbescherming opnemen via de eerder vermelde contactgegevens.

Ressort van beroep bij de toezichthoudende instantie

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt hiervoor contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die uw plaats of woonplaats of regio bestrijkt.

Veiligheidsbepalingen en technische informatie

Alle medewerkers van de eigenaar worden regelmatig getraind in gegevensbescherming en zetten zich in voor gegevensbescherming. Ons computercentrum en onze eigen EDP-afdeling passen de technische veiligheidsmaatregelen voortdurend aan de huidige veiligheidsomstandigheden en -eisen aan. Beide zijn onderworpen aan een constante controle door onze interne procedures en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Desalniettemin kunnen internettechnologieën veiligheidslacunes hebben die geen volledige bescherming kunnen garanderen. Gebruikers kunnen daarom gegevens aan ons doorgeven via andere methoden, bijv. telefoon.

De volgende technische informatie stelt u in staat om de privacyinstellingen in uw browser aan te passen.

Internet Explorer:

Voor meer informatie, bezoek:

http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

Voor meer informatie, bezoek:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:

Voor meer informatie, bezoek:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

Voor meer informatie, bezoek:

http://help.apple.com/


Datum van deze versie: 23/05/2018 (vertaald)