Voorwaarden

Terms en gebruiksvoorwaarden

Alle gebruikers moeten zowel de Algemene Voorwaarden als het hierin opgenomen Privacybeleid lezen en er mee instemmen.

Het gebruik of het bezoeken van deze Website en/of haar diensten impliceert de erkenning en volledige aanvaarding van de wettelijk bindende waarschuwingen en voorwaarden die hierin worden vermeld. De volgende Algemene Voorwaarden zullen worden toegepast op basis van een voorafgaande overeenkomst.

Zulke voorwaarden kunnen worden gewijzigd als gevolg van verbeteringen daarvan, het vooruitzicht van aspecten en diensten die tot nu toe niet werden aangeboden en/of de aanpassing aan nieuwe wettelijke regels en voorschriften, en zullen onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht zijn. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe gepubliceerde voorwaarden, verzoeken wij u het gebruik van de Service en de inhoud van onze website te stoppen.

Druk dit document af voor toekomstige referentie.

Validiteit

De algemene voorwaarden van de overeenkomst zullen worden toegepast op de diensten die Moosite S.L. aanbiedt vanaf haar website www.miniplay.com, vanaf haar aanverwante webpagina's en vanaf de spellen die daarin worden aangeboden (app stores) en aanverwante diensten.

.

Deze diensten omvatten het downloaden van, het installeren van en het deelnemen aan games, het aanmaken van een klantenaccount, het aanmaken van een profielpagina, het laden van content zoals games, foto's, teksten, blog- en/of forumdeelname en/of virtuele aankopen.

Hieronder worden de zakelijke relaties tussen Moosite S.L. en de Gebruiker uitsluitend geregeld volgens de hierin vermelde Algemene Overeenkomstvoorwaarden (CGC), alsmede de Verklaring van Gegevensbescherming, die behoort tot de CGC.

.

Deze CGC sluit Moosite S.L. specifiek uit van problemen die voortvloeien uit het gebruik van de Website en de spellen via hardware (computers, mobiele apparaten, tablets, enz.), het gebruik van software van derden (Google Play, iTunes) en/of de verbinding die door de gebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten. Gelieve er rekening mee te houden dat de hier vermelde items worden geleverd door derden en niet door Moosite S.L.

.
Gebruikers

Om toegang te krijgen tot de diensten van het Miniplay.com platform moet de gebruiker 14 jaar of ouder zijn. Als de Gebruiker jonger is dan die leeftijd, is hun toegang tot de Website en/of het gebruik van de Dienst verboden volgens artikel 13 van het Spaanse Koninklijk Besluit 1720/2007 op 21 december, waarmee de verordening tot uitvoering van de organieke wet 15/1999 op 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens is goedgekeurd.

De eigenaar van de website, Moosite, S.L., staat de registratie toe van gebruikers onder de 14 jaar, zolang er een goede autorisatie wordt gegeven aan Moosite, S.L.. Deze toestemming moet worden ondertekend door de ouder en/of wettelijke voogd van de minderjarige die toegang wil krijgen tot de Service. Verdere documentatie wordt gevraagd om de authenticiteit van de verstrekte informatie te verifiƫren, zoals een kopie van de identiteitskaart van de ouder en/of wettelijke voogd en/of een kopie van hun geldig paspoort; een kopie van het familieboekje of een kopie van een gelijkaardig document; een kopie van de identiteitskaart van de minderjarige indien beschikbaar.

Door de Dienst te bezoeken, te gebruiken en/of zich te registreren, geeft de Gebruiker aan dat hij de CGC en erms en Voorwaarden erkent en ermee instemt, en dat hij zich verbindt aan de tot nu toe geldende voorwaarden.

Moosite, S.L. kan op elk moment contact opnemen met de gebruiker met de vraag om zijn werkelijke leeftijd te verifiƫren door een kopie van zijn identiteitskaart of een gelijkaardig document op te vragen. Indien de gebruiker deze informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt, behoudt Moosite, S.L. zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de account van de gebruiker te blokkeren of deze te verwijderen.

De persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt en/of op zijn identiteitskaart of een gelijkaardig document wordt vermeld, zal uitsluitend door het bevoegde personeel van Moosite, S.L. worden gebruikt. Deze informatie zal worden gebruikt voor de eerder genoemde identificatie- en verificatiedoeleinden, en in geen geval zal de informatie worden opgeslagen en/of gebruikt voor andere doeleinden.

De geldigheidsduur van de overeenkomst tussen de Gebruiker en Moosite S.L. is onbeperkt, maar beide partijen zijn in staat om de overeenkomst te beƫindigen op eender welk moment, indien het te wijten is aan een gewone opzegging (wanneer beide partijen de overeenkomst beƫindigen met inachtneming van de geldigheidsduur en zonder specifieke reden) of beƫindiging met een rechtvaardige reden (wanneer de gebruiker zich niet houdt aan de regels en voorschriften van de dienst, een ernstige inbreuk pleegt, inactief is, zich niet houdt aan de wet, etc.), in welk geval Moosite S.L. bevoegd is om de gebruiker te vorderen voor een vaste schadevergoeding.

Website en Servicevoorwaarden

Door de toegang tot en/of het gebruik van de Website, de inhoud en/of de diensten, wordt de bezoeker beschouwd als een Gebruiker. Het feit dat hij Gebruiker wordt, betekent dat hij instemt met de Algemene Voorwaarden en het hierin vermelde Privacybeleid. Daarom stemt de Gebruiker in met het lezen, begrijpen en accepteren van het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden hierin vermeld.

Door Gebruiker te worden gaat u akkoord met het gebruik van de Website en/of de inhoud ervan op een verstandige manier, volgens de wet, de huidige Algemene Voorwaarden en de algemeen aanvaarde goede manieren. Indien u zich niet houdt aan de wet en/of de huidige Algemene Voorwaarden, stemt u in met het betalen van een vergoeding aan Moosite, S.L. voor eventuele schade veroorzaakt door het onrechtmatig gebruik van het portaal, wat zou resulteren in een schending van de Algemene Voorwaarden hierin vermeld en/of de toepasselijke wet.

Geef het af:

 • Defaming en/of laster tegen de Vennootschap en/of derden die betrokken zijn bij de diensten, waardoor hun reputatie en goede naam worden geschaad.
 • Ongewenst en/of onrechtmatig gebruik van het domein en/of de inhoud ervan.
 • Toegang tot beperkte bronnen en/of gebieden op de webpagina of proberen deze te openen zonder te voldoen aan de vereisten voor dergelijke toegang.
 • Het overbrengen van virussen via de website en/of een van de fysieke en logische systemen van de Eigenaar, zijn providers en/of derden die betrokken zijn bij de Website en die vatbaar zijn voor schade.
 • Proberen toegang te krijgen tot gegevens van de Eigenaar, derden, leveranciers en/of andere gebruikers, deze te oogsten, te gebruiken en/of te manipuleren.
 • Het verwijderen, verbergen en/of manipuleren van intellectuele en/of industriĆ«le eigendomsinformatie of andere identiteitsinformatie over de rechten van Moonsite, S.L., of andere informatiemechanismen die in de inhoud van de Website zijn ingevoegd
 • .
 • Harvesting en/of het proberen te verzamelen van inhoud en/of diensten volgens andere procedures dan die welke hiervoor zijn voorzien in de webpagina's waar de inhoud en diensten worden gehost.
 • Het publiceren en/of overdragen van persoonlijke gegevens via de openbare informatie die op de webpagina wordt weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonnummers, postadressen, e-mailadressen, webpagina's en volledige namen.
 • Het gedeeltelijk of volledig reproduceren, kopiĆ«ren, distribueren, verkopen en/of doorverkopen van de Service en/of het gebruik van de Service door Moosite, S.L. voor zakelijke doeleinden.
 • Het gebruik van de Service met als doel het verzenden van ongewenste e-mailberichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, massale reclame en ongewenste informatie ("spam").
 • Het gebruik van eender welke service (script, toepassing, uitbreiding, programma, enz.) om spelresultaten en/of records te wijzigen, prestaties te ontgrendelen en/of op eender welke manier vals te spelen. Het niet naleven van dit verbod kan leiden tot een tijdelijke of permanente ban voor de gebruiker, het verwijderen van een account en/of het verlies van XP, Gem en Minicoin progress.
 • Het gebruik van meerdere en/of gedeelde accounts, alsmede het uitwisselen van accounts om prestaties te ontsluiten. Het niet naleven van dit verbod kan leiden tot een tijdelijke of permanente ban voor de gebruiker, verwijdering van het account en/of verlies van XP, Gem en Minicoin progress.

Games en diensten worden voortdurend geĆ¼pdatet, aangepast, geĆ¼pgraded en aangepast. Daarom wordt de gebruiker het recht verleend om de spellen en/of diensten op een bepaald moment in de huidige versie te gebruiken. Moosite, S.L. behoudt zich het recht voor om spellen en diensten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

Als gebruiker kunt u niet eisen dat spellen en/of diensten in een bepaalde versie worden onderhouden of niet worden opgeschort. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Moosite, S.L. niet aansprakelijk is tegenover de gebruiker of enige derde partij voor het opschorten of stopzetten van de spellen en diensten zonder voorafgaande kennisgeving.

Als de gebruiker een van de genoemde clausules overtreedt, behoudt Moosite, S.L. zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang te blokkeren of de diensten aan deze gebruiker stop te zetten.

Moosite S.L. behoudt zich tevens het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van de Gebruiker tot de Dienst tijdelijk te blokkeren wanneer er een vermoeden is van een inbreuk op Ć©Ć©n van de hierin vermelde clausules en/of wanneer het gedrag van de Gebruiker niet geschikt wordt geacht volgens de regels en voorschriften van de Website.

Indien de gebruiker wordt geblokkeerd, kan Moosite S.L. in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt veroorzaakt door de daaruit voortvloeiende toegangsbeperkingen van de gebruiker.

Gems en Minicoins

Sommige van de spellen op de website bevatten "virtuele items", meestal avataraccessoires. Om deze virtuele items te verkrijgen, is een Gem en Minicoin systeem beschikbaar voor de gebruiker.

Goederen kunnen op verschillende manieren worden verkregen: surfen op de website of het uitvoeren van bepaalde acties - zoals het toevoegen van een spel aan favorieten, het koppelen van social media-accounts of het aanbevelen van een spel. Andere manieren kunnen worden ontdekt tijdens het surfen op de Website.

Goederen kunnen niet met echt geld worden gekocht.

Minicoins kunnen worden gekocht via verschillende betalingssystemen die worden aangeboden door Moosite, S.L.. Deze systemen worden uitgelegd onder Minicoin Purchase.

Games, Minicoins en virtuele items kunnen op geen enkele manier met echt geld aan de gebruiker worden terugbetaald. Mocht er zich een probleem voordoen, neem dan contact op met Moosite, S.L. via een e-mail naar [email protected] met uitleg over uw probleem en verzoek. We zullen proberen de beste oplossing te vinden. In geen geval wordt er geld teruggestort.

Als de bovengenoemde virtuele munten (Gems en/of Minicoins) zouden worden stopgezet, zal een voorafgaande kennisgeving 30 dagen eerder hun effectieve schorsing aan geregistreerde gebruikers worden verstrekt. Als deze gebruikers hun Edelstenen en/of Minicoins niet binnen de gestelde termijn uitgeven, verliezen zij hun Edelstenen en/of Minicoins. Moosite, S.L. zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies als gevolg daarvan.

Als de gebruiker zijn account opschort of verwijdert, of als de toegang tot zijn account wordt geblokkeerd als gevolg van een inbreuk op de hierin vermelde voorwaarden, verliest deze gebruiker al zijn edelstenen, minicoins en/of virtuele objecten die hij in zijn bezit heeft.

Minicoin Aankoop

VIRTUAL COINS (Minicoins) CAN BE PURCHASED BY USERS OVER 18 YEARS OF AGE ONLY.

In geen geval worden Minicoins terugbetaald of geruild voor echt geld. Minicoins worden aangeboden als virtuele munten die alleen gebruikt kunnen worden in de spellen die beschikbaar zijn op Miniplay.com. Minicoins worden in geen geval beschouwd als echt geld.

De gebruiker moet begrijpen dat, als een spel waarin de gebruiker virtuele items bezit van de website wordt verwijderd, de gebruiker deze virtuele items zal verliezen. Moosite, S.L. zal in geen geval aansprakelijk zijn voor dit verlies.

Minicoins kunnen worden gekocht via de online winkel. Door op de knop "Minicoins" te klikken, wordt een pop-up venster geopend met verschillende betaalmogelijkheden.

De gebruiker moet een betalingssysteem kiezen om Minicoins te kunnen kopen. Door te klikken op een betaaloptie gaat u door naar het formulier waarop de betalingsgegevens zijn ingevuld. Elk van de getoonde platformen zijn snelle en veilige betaalopties waarop account- of creditcardgegevens kunnen worden ingevoerd zonder financiƫle informatie te delen met Miniplay.com.

Lees de bijbehorende betalingsvoorwaarden zorgvuldig door.

Wanneer de betaling is voltooid, worden Minicoins automatisch toegevoegd aan het account van de gebruiker.

Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten

De Gebruiker stemt ermee in te erkennen dat de inhoud van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun diensten, structuren, selecties, volgorde en uiterlijk; en de afbeeldingen, software, tekst, scripts, beelden, geluiden, muziek en video's die in verband met deze inhoud worden gebruikt, eigendom zijn van het Bedrijf en/of derden, en onderworpen zijn aan intellectuele en industriƫle eigendomsrechten. De genoemde inhoud op de Website wordt uitsluitend aan de Gebruiker ter beschikking gesteld ter informatie en voor persoonlijk gebruik.

daarom mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd, getransformeerd, gedistribueerd, uitgezonden, openbaar gemaakt, weergegeven volgens procedures die niet door Moosite, S.L. worden verstrekt en/of op andere wijze worden geƫxploiteerd voor andere doeleinden, tenzij dit wettelijk is toegestaan en/of voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door de betreffende eigenaren.

Met name is het ten strengste verboden om teksten, afbeeldingen, advertenties en alle andere onderdelen van de bovengenoemde website te gebruiken voor hun integratie op andere websites die geen verband houden met Moosite, S.L., tenzij Moosite, S.L. hiermee instemt door middel van een voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het is ten strengste verboden om zonder toestemming gebruik te maken van elk type bron dat gebruik maakt van de inhoud en/of diensten die door Moosite, S.L. worden aangeboden, in het bijzonder wanneer deze worden gebruikt voor de creatie en ontwikkeling van websites die analoog zijn aan de Website.

.
Externe links en activiteiten

Deze website kan links bevatten naar webpagina's en bronnen van derden die volledig losstaan van de website. Daarom is Moosite, S.L. niet aansprakelijk voor de inhoud die op de webpagina's en/of bronnen van derden verschijnt. Moosite, S.L. keurt geen producten, diensten, inhoud, informatie, details, bestanden en/of enig ander materiaal dat bestaat op webpagina's en/of bronnen van derden goed en is niet de eigenaar van deze producten, diensten, informatie, bestanden en/of enig ander materiaal dat gebonden is aan de overeenkomstige eigenaars.

Zou elke geschikte wettelijke autoriteit de informatie in een of meer van de bovengenoemde externe webpagina's en/of bronnen onwettig verklaren, met het bevel deze te verwijderen of te blokkeren, of zou deze inbreuk zich voordoen, dan zal Moosite, S.L. deze links onmiddellijk verwijderen indien zij op de hoogte wordt gesteld van deze inbreuk en/of uitspraak.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Moosite, S.L. te allen tijde de goede uitvoering van de diensten kunnen garanderen, in het bijzonder wanneer het gerezen probleem geen verband houdt met het bedrijf, zoals storingen in het net; servers, informaticatools en/of operatoren die uitvallen; verbindingsfouten; fouten van de gebruiker; storingen in de hardware van de gebruiker, enz. Stukken advies en informatie die via onze diensten worden verspreid, bieden geen verdere garantie dan hier vermeld.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord van zijn account en voor de activiteit die op zijn account plaatsvindt. Wanneer een sessie op Miniplay.com eindigt, verbindt de Gebruiker zich ertoe om zijn sessie te beƫindigen door het venster van zijn internetbrowser te sluiten. Elk teken van fraude zal worden gemeld aan de wetshandhavingsinstanties.

Term en beƫindiging

Moosite, S.L. kan de Website en/of de aan de gebruikers aangeboden diensten op elk moment onderbreken of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving. Moosite, S.L. kan ook de toegang tot de diensten blokkeren voor elke gebruiker die, naar eigen goeddunken van Moosite, S.L., onethisch, beledigend, onwettig of verkeerd gebruik maakt van de inhoud en diensten op de Website en/of deze gebruikt in strijd met het belang van het bedrijf.

Governing Law and Jurisdiction

De levering van de dienst en de hierin vermelde voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wet, in het bijzonder de wet nr. 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE) en de daarmee overeenstemmende regelgeving. Voor zover toegestaan door de wet, doen de partijen uitdrukkelijk afstand van hun rechten op elk ander rechtsgebied waarop zij recht hebben en komen zij overeen om onderworpen te zijn aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Madrid.

Finale bepalingen

Zou Moosite, S.L. sommige van de wettelijke rechten en/of voorwaarden die hierin of in Aanvullende Voorwaarden worden beschreven niet uitoefenen, dan zal een dergelijke actie niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van genoemde rechten en/of voorwaarden. Indien een clausule in deze Algemene Voorwaarden nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard door de overeenkomstige autoriteiten of een aangestelde tussenpersoon, zal een dergelijke beslissing op geen enkele wijze de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige clausules in deze Algemene Voorwaarden beĆÆnvloeden.

Website eigenaarschap

Het register en de identificatiegegevens van de eigenaar van de website (www.miniplay.com) zijn als volgt:

Website eigenaar: MOOSITE S.L.

CIF: B83555524 / BTW-nummer: ESB83555524

Address: Cl.Fuencarral No.123, 8ĀŗB, 28010, Madrid (Spanje).

Business Register details: Ingeschreven in het handelsregister van Madrid, deel 18478, blad 94, paragraaf 8, pagina M-320946

.

Email: soporte @ minijuegos.com


Datum van deze versie: 23/05/2018 (vertaald)